Zamówienia publiczne

Nazwa zamówieniaData umieszczeniaStan składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Koszenie muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” – przetarg nieograniczony2020-05-27W toku
(do 2020-06-04)
Zamknij przybornik