Zamówienia publiczne

Nazwa zamówieniaData umieszczeniaStan składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162 z podziałem na części: I. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – koszenie w latach 2020-2022 II. obszar przygraniczny Pargowo i Barnisław – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 III. murawa koło Mętna – koszenie w latach 2020-2022 IV. murawa koło Mętna – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 V. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – koszenie w latach 2020-2022 VI. park naturalistyczno-krajobrazowy Dolina Miłości – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2020-2022 VII. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w 2020 roku VII. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w 2020 roku IX. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w 2020″ – przetarg nieograniczony2020-09-21W toku
(do 2020-09-29)
ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy usługi zaprojektowania, wykonania i zamontowania/posadowienia tablic i rollup’u oraz zaprojektowania, składu i wydruku ulotek i broszur promujących projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” w latach 2020-2022.2020-09-08Po terminie składania ofert
(do 2020-09-11)
Beweidung von Trockenrasenflächen (Wypas muraw kserotermicznych) – zamówienie publiczne (ELViS ID-E85512951)2020-09-04Po terminie składania ofert
(do 2020-09-15)
Zapytanie cenowe – prośbą o podanie jednostkowych cen za wykonanie zabiegów ochrony czynnej na murawach kserotermicznych planowanych w latach 2020-2022 w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet2020-08-26Po terminie składania ofert
(do 2020-08-31)
Beweidung von Trockenrasenflächen (Wypas muraw kserotermicznych) – zamówienie publiczne (ELViS ID-E64328377)2020-08-04Po terminie składania ofert
(do 2020-08-28)
Ogłoszenie o zamówieniu „Koszenie muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” – przetarg nieograniczony2020-06-16Po terminie składania ofert
(do 2020-06-26)
Zapytanie ofertowe w ramach realizacji „BONU DLA NGO” na opracowanie treści i grafik, produkcję oraz dostawę z montażem tablic informacyjnych2020-06-09Po terminie składania ofert
(do 2020-06-19)
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Koszenie muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” – przetarg nieograniczony2020-05-27Po terminie składania ofert
(do 2020-06-04)
Zapytanie cenowe – koszenie muraw kserotermicznych w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym INT162”2020-05-13Po terminie składania ofert
(do 2020-05-18)
Zamknij przybornik